میانگین رتبه 5/5 تعداد رای (2 امتیاز)

درآمد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوطش شود(درآمد عملیاتی در حسابداری). مفهوم درآمد، هر دو گروه درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی را در برمی‌گیرد. درآمد عملیاتی عبارت از درآمدی است که از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری حاصل می‌گردد و با عناوین مختلفی از قبیل فروش، حق‌الزحمه، سود تضمین شده [بهره]، سود سهام و حق امتیاز مورد اشاره قرار می‌گیرد.

مبحث اصلی در حسابداری درآمد عملیاتی عمدتاً معطوف به تعیین زمان شناخت درآمد عملیاتی است. درآمد عملیاتی زمانی شناسایی می‌شود که شواهد کافی مبنی بر وقوع یک جریان آتی ورودی منافع اقتصادی وجود داشته باشد (یعنی جریان منافع اقتصادی مرتبط با درآمد عملیاتی به درون واحد تجاری محتمل باشد) و این منافع را بتوان به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد.

درآمد افزایش حقوق صاحبان سرمایه است مگر در مواردی که مربوط به درآمد صاحبان سرمایه باشد. مفهوم درآمد شامل درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی می شود. درآمد عملیاتی درآمدی است که از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری حاصل می شود و با عناوین مختلفی مانند فروش، حق امتیاز، سود تضمینی ، سود سهام و حق امتیاز از آن یاد می شود.

 موضوع اصلی در گزارش حسابداری درآمد عملیاتی عمدتاً بر تعیین لحظه شناسایی درآمد عملیاتی متمرکز است. درآمد عملیاتی زمانی شناسایی می شود که شواهد کافی مبنی بر وقوع جریان ورودی منافع اقتصادی در آینده وجود داشته باشد (یعنی جریان منافع اقتصادی مربوط به درآمد عملیاتی در واحد تجاری محتمل باشد) و این منافع را بتوان به طور قابل اتکای برآورد کرد.

درآمد عملیاتی در حسابداری

تشخیص معامله در درآمد عملیاتی

تشخیص معامله در درآمد عملیاتی هم یکی از مواردی است که در دوره خسابداری آموزشگاه آپادانا در تبریز آموزش داده می شود. در واقع معیارهای شناخت مندرج در این استاندارد معمولاً به طور جداگانه در مورد هر معامله اعمال می‌شود. با این حال، در برخی شرایط، جهت انعکاس محتوای معامله لازم است معیارهای شناخت در مورد اجزای قابل تفکیک یک معامله منفرد به کار گرفته شود.

برای مثال، هرگاه قیمت فروش محصول شامل یک مبلغ قابل تفکیک جداگانه در ارتباط با خدمات بعدی باشد، این مبلغ به دوره‌های آتی منتقل و به عنوان درآمد عملیاتی طی دوره اجرای خدمات مورد شناخت قرار می‌گیرد. بالعکس، هرگاه دو یا چند معامله به گونه‌ای به هم پیوسته باشد که اثر تجاری آن را نتوان بدون توجه به کلیت آن درک کرد، معیارهای شناخت در مورد آن به طور یکجا اعمال می‌شود.

برای مثال، یک واحد تجاری ممکن است کالایی را به فروش رساند و همزمان قراردادی جداگانه برای بازخرید همان کالاها در آینده منعقد کند [بیع مجدد]. این امر موجب نفی اثر محتوایی معامله فروش می‌شود و لذا در چنین حالتی باید دو معامله فروش و بازخرید همان کالا را یکجا شناسایی کرد.

درآمد عملیاتی در حسابداری

اندازه‌گیری درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی باید به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه‌گیری شود. مبلغ درآمد عملیاتی حاصل از یک معامله معمولاً طبق توافقی که بین واحد تجاری و خریدار یا استفاده کننده از دارایی به عمل می‌آید، تعیین می‌شود. این مبلغ به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی با احتساب تخفیفا تجاری اندازه‌گیری می‌شود.

در بسیاری حالات، ما به ازای مربوط، به شکل وجه نقد یا معادل آن می‌باشد و مبلغ درآمد عملیاتی همان مبلغ وجه نقد دریافتی است. با این حال، هرگاه جریان ورودی وجه نقد به آینده موکول شود، به گونه‌ای که طبق قرارداد منعقده بنی فروشنده و خریدار و با ضوابط معمول فروشنده، مبلغی اضافه بر بهای فروش نقدی کالا یا خدمات دریافت شود.

در این حالت ارزش منصفانه ما به ازای مربوط، بهای فروش نقدی است و مبلغ اضافه دریافتی درآمد عملیاتی فروشنده محسوب نمی‌شود، بلکه باید با توجه به محتوای تجاری معامله تحت عنوان درآمد تأمین مالی، [درآمد بهره] به طور جداگانه نمایش یابد.

آموزشگاه آپادانا همچنین با داشتن محیط آموزشی مناسب و تجهیزات بروز، محیطی را برای دانشجویان خود فراهم می‌کند تا بهترین تجربه آموزشی را داشته باشند. همچنین، با ارائه خدمات پس از فارغ التحصیلی مانند مشاوره شغلی و پشتیبانی در تعیین مسیر شغلی، به دانشجویان خود کمک می‌کند تا در بازار کار موفق باشند.

بنابراین، آموزشگاه آپادانا به دلیل کیفیت بالای آموزشی، تجربه اساتید، محیط آموزشی مناسب و خدمات پس از فارغ التحصیلی، به عنوان یکی از بهترین آموزشگاه‌های حسابداری در تبریز معرفی می‌شود.

 

ثبت نام دوره های حسابداری در تبریز

دسته بندی شده در: