به ما امتیاز دهید

سامانه مالیات حقوق، توسط سازمان امور مالیاتی برای دسترسی بهتر و آسان‌تر افرادی که باید اطلاعات لیست مالیات حقوق کارکنان خود را در اختیار این سازمان قرار دهند، راه‌اندازی شده است. لازم به ذکر است که ارسال اطلاعات حقوق به سازمان امور مالیاتی هم برای کارفرما و هم کارمندان مجموعه، به عهده کارفرما است

مالیات حقوق چیست؟

مالیات حقوق یکی از انواع مالیات مستقیم است که از دستمزد افراد کسر می‌شود. مالیات بر حقوق نوعی از مالیات تکلیفی است و در شرح مالیات تکلیفی باید بگوییم در این نوع از مالیات، وظیفه پرداخت بر عهده فرد پرداخت‌کننده نیست، بلکه یک شخص یا نهاد دیگر (حقیقی یا حقوقی) نیز در این میان وجود دارد که مبلغ را از فرد پرداخت‌کننده گرفته و به سازمان مالیاتی کشور پرداخت می‌کند.

اهمیت یادگیری پرداخت مالیات بر حقوق چیست؟

طبق قانون مالیات‌ها، کارفرمایان در هر ماه ملزم به ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان و ورود به سامانه مالیات بر درآمد حقوق هستند. این لیست می‌بایست مطابق با ضوابط و قوانین مالیات حقوق تنظیم و پس از انجام محاسبات حقوق و تهیه گزارش‌ها، ارسال شود. سازمان امور مالیاتی به منظور تسهیل فرایند ثبت اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان، نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق اقدام کرده است.

 راه‌اندازی این سامانه موجب تسهیل ارسال لیست مالیات بر حقوق می‌شود و کارفرمایان می‌توانند به راحتی در کوتاه‌ترین زمان، نسبت به بارگذاری اطلاعات مالی مربوط به حقوق خود و کارمندان و پرداخت مالیات حقوق اقدام کنند. تنظیم اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق و  ثبت آن در سامانه، نیازمند طی کردن مراحلی است که در آموزشگاه حسابداری آپادانا به این موارد می‌پردازیم.

دوره کاربردی تهیه و ارسال مالیات حقوق پرسنل در تبریز

پرداخت مالیات بر حقوق

پرداخت مالیات حقوق بر عهده کارفرما است و حتی دیرکرد آن، عواقبی برای نیروهای شاغل نخواهد داشت. اما روش پرداخت و نحوه محاسبه مالیات حقوق چگونه است و چطور راستی‌آزمایی می‌شود؟

در حال حاضر پرداخت این مبلغ و حتی نحوه محاسبه مالیات حقوق بسیار راحت شده است. کارفرما وظیفه دارد که ماهیانه لیست کارمندان و حقوق پرداختی به آن‌ها را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد که امروزه ارسال این اطلاعات در قالب یک فایل الکترونیکی به‌راحتی امکان پذیر است. سازمان امور مالیاتی پس از دریافت این لیست، میزان مالیات شرکت‌ها و افراد را محاسبه کرده و یک قبض مالیاتی برای آن‌ها صادر می‌کند. این قبض با داشتن شناسه پرداخت و شناسه قبض، همانند سایر قبوض آب و برق بوده و پرداخت آن در تمام بانک‌ها امکان‌پذیر است.

در آموزشگاه آپادانا چه چیزی یاد می‌گیریم؟

طی این آموزش حسابداری در تبریز، موارد مشمول مالیات حقوق و نحوه محاسبه آن توضیح داده می‌شود. همچنین، به درآمدهای معاف از مالیات اشاره می‌شود. مخاطبان علاوه بر آشنایی با تنظیم اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق، فرایند ثبت اطلاعات حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق را نیز خواهند آموخت. در نهایت، مفاهیم مربوط به فرایند پرداخت مالیات و دریافت گواهی مالیاتی تشریح خواهد شد.

دسته بندی شده در: